Poslovanje i upravljanje

KRIPTON d.o.o. od svog osnutka, odnosno uvrštenja na trgovački sud, svoje poslovne aktivnosti temelji na transparentnosti poslovanja u skladu sa pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom i direktivama EU.
U skladu s dosljednom primjenom hrvatskog zakonodavstva, KRIPTON d.o.o. se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje u Hrvatskoj i EU.

 

 

Etika u poslovanju 

  

   ‘Ako imate integritet, ništa drugo nije bitno. Ako nemate integritet, ništa drugo nije bitno.’ - Alan K. Simpson
Kripton d.o.o.  je tvrtka koja je svjesna  odgovornosti  te stremi k tome da postane pozitivni etički uzor svojim ponašanjem uz stvaranje okruženja u kojem su principijelno razmišljanje i etičko odlučivanje vrlo cijenjeni. Kripton d.o.o. nastoji zaštititi i izgraditi dobru reputaciju tvrtke i moral suradnika ne sudjelovanjem u situacijama koje ne podrazumijevaju poštovanje, ali i aktivnim sudjelovanjem u ispravljanju ili sprječavanju neprimjerenog ponašanja drugih .